Kresba dřeva

Nábytkářský materiál – masiv a co jiného?

Co se zdá v dnešní době jako samozřejmé, nad čím se nikdo nepozastavuje, co lidé převzali za jakousi normu standardu je fakt, že materiály posledních desetiletí válcují tradiční masivní dřevo a výrobky z něj.

A to nejen svou masivní nadprodukcí, jejich obrovskou spotřebou a rozhodně nezanedbatelnou náročností výroby společně s následným odstranění z oběhu, ale i jejich uplatněním ve všemožných segmentech spotřeby a použití.

Jistě, tyto materiály mají své skvělé vlastnosti a nesporné výhody. Měli bychom si však uvědomit několik skutečností, které nám již v euforii dostupnosti a jakési všednosti těchto materiálů zcela unikají.

Věděli jste za co ve skutečnosti platíte?

Většina lidí se spokojí s tím, že má na co si dát k posteli lampičku a knihu ke čtení, má v domácnosti kancelářský stůl, nebo pěknou kuchyni. To co vypadá na první pohled líbivě, imitace dřeva nebo různé barevné tóny – zkráceně výrobky z lamina, jsou ve skutečnosti nálože chemikálií, které neustálé těkají a uvolňují se do okolního prostředí, ve kterém žijeme. Neustálá denní expozice a styk s těmito výrobky, od spánku v posteli až po stravování se, vede během celého našeho života ke změnám v organismu, které nelze prakticky zmapovat, ne však kvůli neměřitelnosti, ale kvůli vystavování se celé další řadě látek, kdy je ve výsledku obtížné rozlišovat prapůvodce.

Těkající látky z domácího nábytku způsobují různé respirační problémy, alergie, u citlivějších jedinců bolesti hlavy, nevolnosti.

To kolik ve finále zaplatíme za lamino bílý dub nebo smrk nehraje v tomto ohledu žádnou roli, i když cenově je rozdíl nesrovnatelný. Ve skutečnosti je to jedno a to samé, jen jinak potištěné lamino nalepené na směsi pilin a třísek, přičemž jediný, kdo z toho má nějaký užitek, pokud to lze vůbec takto nazvat, je výrobce, který na úkor našeho zdraví profituje.

Identický problém je i v případě ostatních rychlomateriálů vyrobených z odpadů dřevozpracujícího průmyslu, technologie výroby je odlišná, ale ve skutečností stále neustálé dýcháme těkající látky z lepidel a laků, kterými jsou tyto výrobky prosáknuty doslova skrz naskrz.

Dogma tvrdí, že vše je o penězích. Ale skutečně je tomu opravdu tak? Neznáme i jiné hodnoty?

Co je tedy alternativou?

Masiv je masiv!

S použitím tradičních postupů technologie výroby (zejména mechanických spojů), inovativních kompozitů z přírodních látek, jednosložkovým lepidlům lze docílit nesrovnatelně šetrnějšího, přirozenějšího, pohlednějšího a originálnějšího prostředí a designu. Přidanou hodnotou je dlouhověkost takovýchto výrobků, které při správném zacházení vydrží generace.

Výběrem vhodných lesních porostů a jedinců lze dosáhnout mimořádné kvality, jedinečnosti a zpracovatelnosti. Dřevo sklizené v souvislosti s lunárními cykly a ročním obdobím dosahuje takových kvalit, že lepené dřevo je mnohdy méně tvarově stabilní.

Kresba dřeva, organické tvary a doslova čitelnost masivního dřeva, které rostlo po desetiletí v harmonii a pokoře na této zemi jistě uchvátí a ponechá beze slov každého, kdo na tuto krásu nahlíží i opakovaně.

I výše upomenuté novodobé materiály mají své uplatnění v nábytkářském odvětví, měli bychom však vždy pamatovat na jejich druhou stránku a snažit se je používat jen tam, kde je to nezbytně nutné nebo nevyhnutelné a to v minimální míře, abychom nežili v plynových komorách s chemikáliemi.